รายการเอกสาร
# ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สรุป รอบ 1 2564 กจ.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
2 สรุปรายงานผลการดำเนินสรุปการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดการทุจริตฯ รอบ 2 2564 ดาวน์โหลด
3 ประกาศแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดาวน์โหลด